ویدئو

بنر

خودکار ماشین کارتن ماسک صورت با فیدر خودکار

BTB200 cellophane overwrapping دستگاه

BTB200 ماشین بسته بندی فیلم شفاف برای سیگار overwrapping

عطر نیمه خودکار / لوازم آرایشی و بهداشتی جعبه ماشین overwrapping

خودکار cellophane overwrapping دستگاه برای جعبه

L نوع جعبه خودکار تغذیه پیچیدن و کوچک کردن دستگاه آب بندی سمت

دستگاه کارتن عمودی خودکار برای بطری مایع ، شربت ، معجون

BTB180 مقاله یادداشت تغذیه کتاب و 3 D شفاف ماشین بسته بندی فیلم